logotip-fons-500x500-px-blau

Centre de teràpies

cuida't de forma respectuosa

"Per resoldre de forma efectiva, pràctica i respectuosa els problemes d'un sòl pèlvic dèbil o esgotat a conseqüència d'un embaràs o d'un esport agressiu. Per rebre un massatge o per tractar de forma professional problemes musculars. O simplement un entrenador per recuperar la musculatura pèlvica."

Centre de teràpies Can Pioc

Crta. de Sant Celoni a Campins Km 0,9

logotip-fons-500x500-px-blau

Horaris

Dilluns,dimarts, dijous i divendres
9.00 - 13.00 i de 14.00 - 20.00h
Dimecres
9.00 - 13.00 i de 15.30 - 20.00h
Dissabtes
Consultar disponibilitat per urgències
Diumenges i festius
tancat

Per contactar amb mi

=

    Condicions de servei web

 • Introducció
  Les presents condicions generals d'ús de la pàgina web, regulen els termes i condicions d'accés i ús de www.canpioc.cat, propietat de ALBERT PEÑA BUSQUETS, amb domicili en carretera de campins km 0,9 i amb Codi d'Identificació Fiscal número 52156738Y, d'ara endavant, «l'Empresa», que l'usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per a usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. El mer accés i/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d'ús.
  2. Condicions d'ús
  Les presents condicions generals d'ús del portal regulen l'accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i/o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.
  3. Modificacions
  L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d'ús del portal, ja que poden ser modificats.
  4. Obligacions de l'Usuari
  L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d'ús del portal. De forma expressa l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'incompliment de les normes.Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per a transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.
  5. Responsabilitat del portal
  L'usuari coneix i accepta que el portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s'incorporen i ofereixen des del Portal.Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el Portal no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització de la informació, dades i serveis del Portal.
  En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure's a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer sigui proveïdor o col·laborador.
  6. Propietat intel·lectual i industrial
  Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles en el portal corresponen exclusivament a l'empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre aquests. Queda expressament prohibida la creació d'enllaços d'hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web del Portal sense l'autorització de l'empresa, sempre que no siguin a una pàgina web del Portal que no requereixi identificació o autenticació per al seu accés, o el mateix estigui restringit.En qualsevol cas, el portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informació, dades i serveis que ostenti sobre aquests. El portal no concedeix cap llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalli en les presents condicions generals d'ús del portal.
  7. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions
  Les presents condicions es regeixen i s'interpreten d'acord amb les Lleis d'Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de Granollers. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l'Usuari desitgi efectuar a l'Empresa titular del Portal hauran de realitzar-se per escrit i s'entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes en la següent adreça info@canpioc.cat.


 • Open chat
  1
  Bon dia, en què us puc ajudar?