Informació legal,  acceptació i ús


Les presents disposicions regulen l’accés i l’ús del servei de la pàgina web que ALBERT PEÑA BUSQUETS, posa a la disposició dels usuaris, sent el domini www.canpioc.cat.  (D’ara endavant Web)
En compliment amb l’haver d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:
Titular del domini: ALBERT PEÑA BUSQUETS, amb domicili en Carretera de Campins km 0,9 de Sant Celoni (08470 BARCELONA), amb NIF núm. 52156738Y.
La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal cada vegada que desitgi accedir a les informacions contingudes en la Web, ja que el mateix pogués haver sofert modificacions.
 www.canpioc.cat, proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant “els continguts”) en Internet pertanyents a ALBERT PEÑA BUSQUETS. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ALBERT PEÑA BUSQUETS, ofereix a través del seu portal.
 
Política de privacitat


La teva privacitat i seguretat són importants per a nosaltres. A continuació t’expliquem quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com els utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web.
Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.
ALBERT PEÑA BUSQUETS, ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
 
 
 
Responsable del tractament de les teves dades personals


Identitat del Responsable: ALBERT PEÑA BUSQUETS
NIF/CIF: 52156738Y
Adreça: Carretera de Campins km 0,9 de Sant Celoni (08470 BARCELONA)
Correu electrònic: albert@canpioc.cat

A l’efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i clients”.
Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?


Quan un usuari es connecta amb aquesta web, per exemple, per a donar resposta a consultes o facilitar-li informació del seu interès sobre els nostres serveis i productes, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable ALBERT PEÑA BUSQUETS. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per ALBERT PEÑA BUSQUETS., només com es descriu en l’avís legal i la present política de privacitat.
En ALBERT PEÑA BUSQUETS, existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):
Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email i Telèfon per a respondre als requeriments dels usuaris d’ALBERT PEÑA BUSQUETS Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en la web. 
Legitimació per al tractament de les teves dades
La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment exprés.
Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment exprés amb aquesta política de privacitat.
Categoria de dades
Les categories de dades que es tracten són dades identificaries. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les teves dades?


Les dades personals proporcionades es conservaran mentre que es mantingui la relació comercial i/o contractual, no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, o sigui imposada com a conseqüència d’una obligació legal o d’un altre tipus.
En cas que l’usuari revoqui el seu consentiment al tractament de les seves dades o exerciti els drets de cancel·lació o supressió, les seves dades personals es conservaran bloquejats a la disposició de l’Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament d’aquests.
 
Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ALBERT PEÑA BUSQUETS, estem tractant dades personals o no.
Les persones interessades tenen dret a:
• Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
• Sol·licitar la seva rectificació o supressió
• Sol·licitar la limitació del seu tractament
• Oposar-se al tractament
• Sol·licitar la portabilitat de les dades
 
L’Usuari i/o Client podrà exercitar qualsevol dels drets informats en el paràgraf anterior, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic indicant el dret que exercita dirigit a ALBERT PEÑA BUSQUETS, adreça , o bé mitjançant l’enviament d’una carta signada dirigida a ALBERT PEÑA BUSQUETS, Carretera de Campins km 0,9 de Sant Celoni (08470 BARCELONA), adjuntant en tots dos casos una còpia del DNI, NIE o passaport i la documentació que, si escau, fonamenti la petició.
S’informa l’Usuari i/o Client que pot dirigir qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es, Autoritat de Control de l’Estat espanyol.
 
Propietat intel·lectual dels continguts del website

 

ALBERT PEÑA BUSQUETS, per si, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta.  En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb la finalitat de facilitar la informació que els interessats sol·liciten, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ALBERT PEÑA BUSQUETS L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ALBERT PEÑA BUSQUETS Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.
 
 
Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis prestats

 

 ALBERT PEÑA BUSQUETS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar l’Usuari, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.
ALBERT PEÑA BUSQUETS, es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.
En cap cas ALBERT PEÑA BUSQUETS, assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dels hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
ALBERT PEÑA BUSQUETS, es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.
ALBERT PEÑA BUSQUETS, podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.
 
Seguretat i confidencialitat


ALBERT PEÑA BUSQUETS, garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients. ALBERT PEÑA BUSQUETS, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i segons el que s’estableix en la nostra política de Privacitat, que han d’haver acceptat en el formulari d’inscripció.
 
Legislació aplicable i jurisdicció competent.


Les compravendes realitzades a ALBERT PEÑA BUSQUETS, se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el dels Jutjats o Tribunals de Granollers.

Open chat
1
Bon dia, en què puc ajudar-te?